ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้679คน
ผู้ชมเมื่อวาน334คน
ผู้ชมเดือนนี้14024คน
ผู้ชมเดือนก่อน26574คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1089281คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมวันแม่ 2559

โรงเรียนศุภวรรณจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ภายในงานมีนิทรรศการ ของขวัญที่เด็กๆ ทำให้แม่ในแต่ละปี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากนั้นประธานในพิธี ดร.สุภาพร ศรีเรืองสกุลวางพุ่มเงินพุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวอาเศียรวาท จากนั้นคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันสวดมนต์ถวายแด่ราชินี ต่อด้วยการรำถวายประพรของนักเรียนประถม น้องอนุบาลรำประกอบเพลง คำว่าแม่ นักเรียนอ่านเรียงความที่ชนะเลิศจากการประกวด ประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในแต่ละดับชั้น ดังนี้
ชนะเลิศ ประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา
ด.ญ.วรรณทการ แก้วศรีนวน ป. 1
ด.ญ.ภัทรนันท์ จงไกรจักร ป. 2
ด.ช.ธนกฤต อัครอรุณพัฒน์ ป. 3
ด.ญ.ภัณฑิลา สุพันธุ์วณิช ป. 4/1
ด.ญ.ปภาวิชยา รัชตารมย์ ป. 4/2
ด.ช.ธีรัตม์ เผดิมรอด ป. 5
ด.ญ.โศภิษฐา บุญมาก ป. 6

ประกวดคัดลายมือ ระดับอนุบาล
ชนะเลิศ ด.ญ.กานต์มีสุข ลีภัทรศรีสุข อ. 2/2
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สิรภัทร ตรงศิริวัฒน์ อ. 2/1
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.กิตติพัทธ์ คุ้มครองวงศ์ อ.2/2
ชนะเลิศ ด.ญ.จันทกานต์ เพชรชู อ. 3/1
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ภัทริน เพ็ชรศรี อ. 3/2
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ยูมะ ณัทธร ซาคุไร อ. 3/1

สุดท้ายนักเรียนแต่ละคนมอบของขวัญให้แม่


อ่าน 3961 ครั้ง   โพสเมื่อ : 17/08/2016 10:05
กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com