ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้692คน
ผู้ชมเมื่อวาน334คน
ผู้ชมเดือนนี้14037คน
ผู้ชมเดือนก่อน26574คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1089294คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ป.1 เรียนรู้ \"ข้าว\" 2559
     วันศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 2559 นักเรียน ประถม 1 เรียนรู้นอกสถานที่เกี่ยวกับ “ข้าว” ณ โรงเรียนข้าวและชาวนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ ดังนี้
- ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของโรงเรียนข้าวและชาวนา
- ชมแปลงสาธิต การเพาะปลูกข้าว
- การเพาะกล้า
- ส่วนประกอบของต้นข้าว
- ศัตรูของข้าว
- ลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกข้าว วิธีนาโยน และวิธีนาปลูก


อ่าน 1805 ครั้ง   โพสเมื่อ : 10/06/2016 14:46
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/4สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com