ประวัติโรงเรียน
  แนวทางการจัดการศึกษา
  คุณธรรมนำความรู้
  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
  หลักสูตรเสริมพิเศษ
  การศึกษาพิเศษ
  สโมสรสระว่ายน้ำศุภวรรณ
  ตราประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน
  ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  เพลงประจำโรงเรียน
  แผนที่ / สถานที่ตั้ง
  ความภาคภูมิใจ
  จากใจครูใหญ่
  ไมตรีจิตจากผู้ปกครอง
  ด้วยรักและผูกผัน(ศิษย์เก่า)
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในอดีต
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2553
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2554
  พัฒนาบุคลากร
  นักเรียนศึกษาต่อ ม. 1
  ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  คณะผู้บริหาร
  บุคลากร
  ที่ปรึกษาโรงเรียน
  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้701คน
ผู้ชมเมื่อวาน334คน
ผู้ชมเดือนนี้14046คน
ผู้ชมเดือนก่อน26574คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1089303คน
คำขวัญ : ศึกษาดี มีความซื่อสัตย์ รู้ประหยัด รักวัฒนธรรมไทย....... ปรัชญา : การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชีวิต
  เพลงประจำโรงเรียน

เพลง มาร์ชศุภวรรณ
คำร้อง/ทำนอง  เจนภพ  จบกระบวนวรรณ

พวกเราศุภวรรณ ต่างขยันกันทำดี
ร่าเริงตลอดปี ทั้งยังมีระเบียบวินัย
พวกเราศุภวรรณ ต่างใฝ่ฝันความก้าวไกล
ซื่อตรงและจริงใจ  รักเมืองไทยรักศุภวรรณ

** จับมือกันให้มั่น  จับมือกันสร้างสรรค์
จับมือเชื่อมสัมพันธ์ รักศุภวรรณด้วยใจ
พวกเราศุภวรรณ จิตผูกพันกันเรื่อยไป
จากกันแม้วันใด มอบดวงใจไว้ศุภวรรณสถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนศุภวรรณ
๒๓๑/๕๓ ซอยจรัญสนิทวงค์ ๒๒ ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ ๐-๒๔๑๑-๒๓๗๙,๐-๒๔๑๒-๕๖๐๑ โทรสาร.๐-๒๘๖๖-๖๗๔๖
E-mail : supawan.scl@gmail.com